" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh truyền tin bằng tiếng anh

Chủ đề: kinh truyền tin bằng tiếng anh

Kinh Truyền Tin

Kinh truyền tin Công Giáo – DuctinJesus.com Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần. Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ …

Chi tiết »