" />kinh truyền tin - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh truyền tin

Chủ đề: kinh truyền tin

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần. Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con …

Chi tiết »