" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh trừ tà

Chủ đề: kinh trừ tà

3 Kinh Trọng Để Trừ Ma Quỷ

LM Gabriele Amorth, một vị linh mục từ quỷ nổi tiếng người Ý và đã từng trừ quỷ trong 70,000 vụ, ngài đề nghị chúng ta hãy đọc 3 kinh trừ quỷ đầy quyền năng này Dưới đây là 3 kinh trừ tà Công Giáo phổ biến bạn nên đọc …

Chi tiết »