" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh trai tim chua giesu

Chủ đề: kinh trai tim chua giesu

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhượng quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con, cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, xin hãy làm Vua chúng con liên. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần …

Chi tiết »