" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh tối thứ bảy

Chủ đề: kinh tối thứ bảy

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Thứ Bảy

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa …

Chi tiết »