" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh thánh là sự thật

Chủ đề: kinh thánh là sự thật

Những Câu Kinh Thánh Vê Tội Nguyên Tổ

Có bạn inbox hỏi mình. Tại sao chỉ riêng Nguyên tổ loài người phạm tội bất tuân mà dòng dõi con người phải chịu tội? và tộ tổ tông có truyền lại cho con người không? Có người thì lại thắc mắc không lẽ Chúa tạo ra con người để …

Chi tiết »