" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh ông thánh an tôn

Chủ đề: kinh ông thánh an tôn

Kinh Cầu Thánh Antôn

Kinh Cầu Ông Thánh Antôn “Chúc tụng Chúa qua các Thiên Thần và các Thánh của Chúa.” Lạy Cha Thánh Antôn, vị Thánh hiền lành nhất, tình yêu Cha Thánh dành cho Chúa và đức bác ái Cha Thánh dành cho các tạo vật của Chúa đã làm cho Cha …

Chi tiết »