" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh nguyện gia đình

Chủ đề: kinh nguyện gia đình

Kinh Nguyện Gia Đình

Tâm Thư của các Đức giám mục Việt Nam đang được gửi đến các Gia đình Công giáo, với chủ đề “Gia đình: Ơn gọi Tình yêu và sứ vụ thương xót”, bắt đầu bằng việc xác nhận lại “vẻ đẹp và tầm quan trọng của Hôn nhân Gia đình”. …

Chi tiết »