" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh người áo trắng

Chủ đề: kinh người áo trắng

Chúa Nhật Áo Trắng Là Như Thế Nào?

Chúa nhật cuối tuần bát nhật lễ Phục sinh được phụng vụ đặt tên là “Chúa nhật Áo trắng”. Vì đâu có tên gọi đó? Áo trắng tượng trưng cho cái gì? Từ thời các giáo phụ, Chúa nhật bát nhật lễ Phục sinh được đặt tên là “Chúa nhật …

Chi tiết »