" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh chầu mình thánh chúa

Chủ đề: kinh chầu mình thánh chúa

Tại sao gọi là Chầu Mình Thánh Chúa?

Trong số những việc đạo đức tôn kính Thánh Thể có việc chầu Mình Thánh Chúa. Tại sao gọi là Chầu Mình Thánh? Tục lệ này bắt nguồn từ đâu? Trong tiếng Há n-Việt, tiếng “chầu” có thể dùng như danh từ hay động từ. Dùng như danh từ, “chầu” …

Chi tiết »