" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu tổng lãnh thiên thần micae

Chủ đề: kinh cầu tổng lãnh thiên thần micae

Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Xin Chúa thương Xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức Chúa Cha trên trời là Đức Chúa Trời thật, Thương xót chúng con. Đức Chúa Con Chuộc Tội …

Chi tiết »