" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu nguyện của các bà mẹ đang mang thai

Chủ đề: kinh cầu nguyện của các bà mẹ đang mang thai

Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện) Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nhân Danh Cha và …

Chi tiết »