" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu cho các linh mục

Chủ đề: kinh cầu cho các linh mục

Cầu Nguyện Cho Linh Mục

CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục Đời Đời, xin gìn giữ các linh mục Chúa trong mái ấm Thánh Tâm Chúa, nơi không gì có thể hại được các ngài. Xin gìn giữ cho khỏi dơ bẩn bàn tay đã được …

Chi tiết »