" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu cho các linh hồn

Chủ đề: kinh cầu cho các linh hồn

Tiếng Đọc Kinh Của Các Linh Hồn

Trong phần cảm nghiệm số 2486 ngày 1/7/2014, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cảm nghiệm của bà cụ Maria, một thành viên thân thương trong nhóm cầu nguyện Mân Côi của chúng tôi. Từ khi bị điếc hoàn toàn vào tháng 6 năm 2014, bà cụ …

Chi tiết »