" />kinh cau binh an - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cau binh an

Chủ đề: kinh cau binh an

Kinh xin ơn bình an gia đình

Kính lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Xưa kia ba Đấng đã cùng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống khó nghèo ở Nagiaret. Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Thánh Gia. Xin cho mọi người già trẻ lớn bé trong …

Chi tiết »