" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cám ơn chịu lễ

Chủ đề: kinh cám ơn chịu lễ

Nhờ Mẹ tạ ơn Chúa SAU KHI RƯỚC LỄ

TẠ ƠN CÙNG VỚI MẸ MARIA       Mẹ ơi! con được hạnh phúc biết bao vì được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, nhưng con chẳng đáng được Chúa đến với con.      Ôi Maria, là Ðấng Vô Nhiễm Rất Thánh, xin Mẹ dâng lên Chúa những lời cảm tạ …

Chi tiết »