" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kể một câu chuyện về lòng vị tha

Chủ đề: kể một câu chuyện về lòng vị tha

Một Câu Chuyện Về Lòng Vị Tha

Thánh Phanxicô Salesiô thuật truyện sau: Tại thành Padua, nơi người theo học khi còn là sinh viên, thành này có một tục lệ đáng chê: Những chàng thanh niên đeo gươm giáo ban đêm chạy ngoài đường phố nếu gặp ai thì hỏi lớn tiếng: Ai đi đâu đó? …

Chi tiết »