" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: hội đức chúa trời mẹ

Chủ đề: hội đức chúa trời mẹ

Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ

Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ …

Chi tiết »