" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: học giáo lý hôn nhân cho người ngoại đạo

Chủ đề: học giáo lý hôn nhân cho người ngoại đạo

Người Ngoại Đạo Kết Hôn Với Người Công Giáo

“Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi. Con cưới được vợ, con thôi nhà thờ”. Câu thơ chế nghe vui nhưng phản ánh một tình trạng rất chung hiện nay: Theo đạo để cưới được vợ/chồng, cưới xong thì bỏ đạo. Do đó, việc theo đạo hoàn toàn vô nghĩa nếu …

Chi tiết »