" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: học giáo lý hôn nhân cấp tốc 2019

Chủ đề: học giáo lý hôn nhân cấp tốc 2019

Thủ Tục Hôn Nhân Công Giáo

Giáo lý hôn nhân. Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị. Đăng ký hôn phối…. THỦ TỤC HÔN NHÂN 1.    Chuẩn bị trước khi đăng ký hôn phối 1.1 Giáo lý hôn nhân Đôi bạn là người công giáo phải học giáo lý hôn nhân tối thiểu 3 tháng, nếu một …

Chi tiết »