" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: học giáo lý dự tòng ở đâu nhanh nhất

Chủ đề: học giáo lý dự tòng ở đâu nhanh nhất

Thủ Tục Hôn Nhân Công Giáo

Giáo lý hôn nhân. Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị. Đăng ký hôn phối…. THỦ TỤC HÔN NHÂN 1.    Chuẩn bị trước khi đăng ký hôn phối 1.1 Giáo lý hôn nhân Đôi bạn là người công giáo phải học giáo lý hôn nhân tối thiểu 3 tháng, nếu một …

Chi tiết »