" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: hiệu lực cầu nguyện

Chủ đề: hiệu lực cầu nguyện

Hiệu Lực Lời Cầu Nguyện

Cha Phêrô Bouchange kể chuyện chính cha đã chứng kiến: Một mụ đàn bà có chuyện xích mích với anh ruột thành cãi lộn nhau đến nỗi sinh thù oán không sao làm hòa được, đến nỗi mụ nghỉ luôn cả kinh hạt, lễ lạy và chịu các Bí Tích. …

Chi tiết »