" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: guong chua giesu

Chủ đề: guong chua giesu

Gương Chúa Giêsu

Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường. Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên …

Chi tiết »