" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: giải mã hiện tượng bóng đè

Chủ đề: giải mã hiện tượng bóng đè

Bóng Đè Có Phải Là Ma Quỷ

Theo các khảo sát, khoảng hơn 10-40% dân số thế giới ít nhất một lần đã từng bị “bóng đè”. Nhiều người tin rằng “bóng đè” là do “người âm” hoặc “thần thánh” gây ra, hoặc do người bị “yếu bóng vía”. Từ đó dẫn đến tình trạng dá n …

Chi tiết »