" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đức tổng giám mục sài gòn mới 2019

Chủ đề: đức tổng giám mục sài gòn mới 2019

Việt Nam Hiện Có 3 Giáo Phận Bị Trống Tòa

Hiện nay, có ba giáo phận tại Việt Nam bị trống tòa, gồm: Phan Thiết, Thanh Hóa và Sài Gòn, đang được điều hành bởi các Đức Giám mục Giám quản Tông Tòa: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, nguyên Giám mục Bà Rịa, Giám quản Tông Tòa Phan Thiết …

Chi tiết »