" />đức tin là gì - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đức tin là gì

Chủ đề: đức tin là gì

Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

HỎI: ĐỨC TIN LÀ GÌ ? THƯA: Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau: 1/ Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng cầu xin. 2/ Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, …

Chi tiết »