" />đức tin không có việc làm là đức tin chết - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đức tin không có việc làm là đức tin chết

Chủ đề: đức tin không có việc làm là đức tin chết

Thế nào là tin để được cứu rỗi?

Hỏi: xin cha giải thích thêm về quan niệm cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu rỗi, chứ không cần phải làm gì thêm về phía con người. Trả lời : Cứu rỗi là hy vọng hạnh phúc của mọi  người có niềm tin Thiên Chúa là …

Chi tiết »