" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đức mẹ vô nhiễm nguyên tội

Chủ đề: đức mẹ vô nhiễm nguyên tội

TÍN ĐIỀU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LÀ GÌ?

1. Lịch sử tín điều Không có một giáo phụ Hy lạp hoặc Latinh nào dạy cách minh bạch về: “đầu thai vô nhiễm nguyên tội” của Đức Maria (immaculé conception de Marie), nhưng đã có manh nha cho tư tưởng này: – Thánh Ephrem (thế kỷ 4) đã nói …

Chi tiết »