" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đức mẹ tà pao làm phép lạ

Chủ đề: đức mẹ tà pao làm phép lạ

Đức Mẹ Tàpao, tỉnh Bình thuận

Tàpao, một ngọn núi thuộc xã Đồng Kho, huyện Tá nh Linh, tỉnh Bình Thuận Từ năm 1959, tượng Đức Mẹ đã được đặt trên núi Tàpao với độ cao 500m. Ngày 8.12.1959, Đức Cha Piquet đã đến làm phép tượng. Nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương …

Chi tiết »