" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đồi thánh giá

Chủ đề: đồi thánh giá

Vẻ Đẹp Huyền Bí Đồi Thập giá ở Lituania

Đồi Thập Giá đã bất chấp và đã khuất phục được chế độ chuyên chế bạo ngược vô thần xô-viết. Đỉnh cao của sự khá ng cự ở Lituania: đồi này cắm đầy thánh giá bằng gỗ, bằng sắt, dấu tích nhắc cho du khách nhớ đức tin của một …

Chi tiết »