" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đời sống cầu nguyện

Chủ đề: đời sống cầu nguyện

Kiên trì trong cầu nguyện

Cầu nguyện là sinh hoạt thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Đời sống tâm linh của tín hữu không thể tồn tại và tăng trưởng nếu không được nuôi dưỡng bằng những cuộc giao tiếp thường xuyên – cầu nguyện với Thiên Chúa. Là một đòi hỏi tất yếu …

Chi tiết »