" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đọc kinh lạy cha

Chủ đề: đọc kinh lạy cha

Bảy Kinh Lạy Cha

Việc tôn sùng này đã được Thánh Bộ Truyền bá Đức Tin cũng như Ðức Giáo Hoàng Clêmentê XII (1730-1740) phê chuẩn và khuyến khích. Chúa Cứu Thế đã mạc khải cho Thánh nữ Brigitta lời hứa sau đây: “Con hãy biết rằng Cha sẽ ban cho những ai đọc …

Chi tiết »