" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: dieu ran thu sau

Chủ đề: dieu ran thu sau

Tội phạm điều răn thứ sáu

Điều răn thứ sau cấm làm sự dâm dục. Đây là điều răn mà con người ngày nay vấp phạm nhiều nhất, vì chưa bao giờ hết, tội phạm điều răn này lại qui mô và đa dạng như thực trạng sống của con người ở khắp nơi trong thế …

Chi tiết »