" />đi lễ nhà thờ - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đi lễ nhà thờ

Chủ đề: đi lễ nhà thờ

Chúng Ta Đi Lễ Nhà Thờ Với Mục Đích Gì?

(Mục đích đến nhà thờ quyết định cách sống và hạnh phúc đời tôi. Tôi có lãnh nhận được dồi dào Ơn của Chúa hay không, là do mục đích của tôi khi đến Nhà thờ) NHÀ THỜ KHÔNG DÀNH CHO GIAI CẤP ĐẠO ĐỨC. NHÀ THỜ KHÔNG DÀNH CHO …

Chi tiết »