" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đạo đức giả

Chủ đề: đạo đức giả

Đạo Đức Giả Là Gì?

Cái gì cũng có thể làm giả, kể cả Đạo đức và đời sống Đạo. CHÚA CHÚC DỮ VÀ NGUYỀN RỦA NHỮNG KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ NHƯ SAU: “KHỐN CHO NGƯƠI HỠI NHỮNG KẺ GIAN ÁC, TÀ TÂM, HÌNH THỨC BỀ NGOÀI, GIẢ HÌNH, ĐẠO ĐỨC GIẢ. CÁC NGƯƠI SẼ …

Chi tiết »