" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: dang chua hai nhi

Chủ đề: dang chua hai nhi

Kinh Nguyện Chúa Hài Đồng Thành Prague

“Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng hay thương xót! Con biết Chúa đã làm nhiều phép lạ trên những người bệnh. Vô số những bệnh tật đã được Chúa chữa lành trong suốt cuộc đời giáng phúc của Ngài trên trần thế, biết bao nhiêu người tôn kính ảnh tượng phép …

Chi tiết »