" />dẫn chứng về sức mạnh của lời nói - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: dẫn chứng về sức mạnh của lời nói

Chủ đề: dẫn chứng về sức mạnh của lời nói

Sức Mạnh Của Lời Nói

“Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc,thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa.” (1 Pr 3,10) Cũng như tư tưởng là một sức mạnh tạo nên những hệ quả lớn lao, thì lời nói cũng có …

Chi tiết »