" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cuộc sống trên thiên đàng

Chủ đề: cuộc sống trên thiên đàng

Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng

– Các con, những kẻ phục vụ cho một ông chủ, các con phải làm việc, phải yêu mến, phải kính trọng, phải mưu ích  bởi công lao, bởi lòng thành của các con. Các con nhớ rằng con người ta chỉ là chủ các con trong mấy năm mà thôi, …

Chi tiết »