" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: công vụ tông đồ

Chủ đề: công vụ tông đồ

Thánh Linh Trong Tông Đồ Công Vụ Là Như Thế Nào?

Nhập đề Ngày ấy, trong cuộc hành trình truyền giáo lần III, thánh Phao-lô đến E-phê-sô và gặp một ít môn đồ của Gio-an, ngài hỏi họ: Khi tin đạo, các ông có chịu lấy Thánh Thần không? Họ đáp: ngay việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng không nghe …

Chi tiết »