" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa giêsu sống lại và lên trời

Chủ đề: chúa giêsu sống lại và lên trời

Đức Mẹ ở đâu sau khi Chúa Giêsu sống lại?

Sau khi Chúa Giêsu sống lại và sau khi Ngài lên trời, Đức Mẹ sống ở đâu? Dù các Sách Thánh không nói chính xác Mẹ ở đâu nhưng các Sách Thánh cũng cho một vài chỉ dẫn. Theo một cách chung thì Thánh Giuse đã qua đời trong thời …

Chi tiết »