" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa giêsu kitô

Chủ đề: chúa giêsu kitô

Thánh Thần trong đời Chúa Giêsu Kitô

“Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Chúa Giêsu Kitô đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thi hành sứ vụ, nhiều lần Chúa Giêsu công khai cho thấy Người có Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Phục …

Chi tiết »