" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa đã lên trời

Chủ đề: chúa đã lên trời

Chúa Lên Trời nghĩa là gì, Người đi đâu?

Giống như biến cố Chúa Phục Sinh, việc Chúa lên trời chỉ có thể hiểu được đối với người có đức tin. Biến cố này thật ra không chỉ liên quan đến Chúa Giêsu mà còn liên quan đến chúng ta nữa; vì thế, có không ít câu hỏi được …

Chi tiết »