" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chính thống giáo đông phương

Chủ đề: chính thống giáo đông phương

Đôi Nét Về Chính Thông Giáo

Danh xưng Chính Thống “Orthodoxy” được dùng trước tiên để chỉ lập trường của các giáo đoàn đã tham dự các Công đồng đại kết (Ecumenical Councils) Nicêa I (325), Ephêsô (431), và nhất là Chalcedon (451), trong đó, họ đã đồng chấp thuận và đề cao những giáo lý …

Chi tiết »