" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chặng đàng thánh giá

Chủ đề: chặng đàng thánh giá

14 Chặng Đàng Thánh Giá

14 chặng đàng thánh giá. 1. Xử án. Yêu thương con, Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian, lên án Cha vì con. Yêu thương con, Cha đớn đau vô ngần. Nhưng con đây, lên án Cha bao lần. 2. Vác thập giá. Yêu thương con, Cha lãng quên …

Chi tiết »