" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cầu nguyện như thế nào

Chủ đề: cầu nguyện như thế nào

Thế Nào Là Cầu Nguyện ?

Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta Cầu nguyện là sẵn sàng để Chúa có thể nói với ta những gì Người muốn nói Cầu nguyện là phó thác để Chúa có thể làm ở trong ta những gì Người muốn làm Cầu nguyện là tiếp …

Chi tiết »