" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cách ngôn là gì

Chủ đề: cách ngôn là gì

Những Câu Cách Ngôn Ðạo Ðức

Những câu cách ngôn đạo đức mà mọi người Kitô hữu phải biết: –    Ðược cả thế gian, mà mất linh hồn, nào ích gì? –    Hết mọi sự đều có cùng, chỉ cuộc sống đời đời là không có cùng. –    Thà mất hết mọi sự còn hơn mất Ðức Chúa Trời. …

Chi tiết »