" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cách lần chuỗi lòng thương xót chúa

Chủ đề: cách lần chuỗi lòng thương xót chúa

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931. Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến …

Chi tiết »