" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: các tội cần phải xưng

Chủ đề: các tội cần phải xưng

Phải xưng những loại tội nào?

Giáo Luật: Các tội cần phải xưng ? 1. ĐỐI VỚI CÁC TỘI TRỌNG Điều 988 §1 của Bộ Giáo Luật quy định: “Sau khi đã xét mình kỹ lưỡng và ý thức được tội của mình, người Kitô hữu buộc phải xưng các loại tội trọng và số tội …

Chi tiết »