" />các phép lạ của chúa giêsu - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: các phép lạ của chúa giêsu

Chủ đề: các phép lạ của chúa giêsu

Thư Của Chúa Giêsu

Thiên đàng, ngày… tháng…năm… Con yêu của Ta! Sáng nay con thức dậy. Ta dõi bước con và hy vọng con sẽ nói chuyện với Ta dù chỉ là vài lời, hỏi ý kiến Ta hay cảm ơn Ta về một việc gì đó xảy ra trên đời sống con. …

Chi tiết »