" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: các linh hồn hiện về

Chủ đề: các linh hồn hiện về

Linh Hồn Hiện Về Xin Cầu Nguyện

Bà Maria Agatha Simma sinh ngày 5-2-1915 tại Sonntag, nước Áo, trong một gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh quá nghèo, tất cả các anh em của Maria Agatha đều phải làm việc ngay khi tuổi còn thơ. Con …

Chi tiết »